Hizmetlerimiz

Çözüm Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak İş Güvenliği bünyesinde barındırdığı, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, sağlık personeli ile işyerlerine, derneklere ve apartmanlar gibi uzmanlık gerektiren tüm yerlere hizmet vermekteyiz.  Hizmetlerimiz arasında 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunun gerektirdiği tüm gerekliliklerin yerine getirilmesi yer almaktadır.

Bunlar arasında;

  • İşyeri sağlık birimi oluşturulması,
  • Periyodik sağlık muayeneleri,
  • Tahlil ve tetkik hizmetleri, patlamadan korunma Dokümanı, Sağlık Güvenlik Planı Hazırlanması,
  • Çalışanlar, İSG kurulu üyeleri, çalışan temsilcisi, destek elemanı eğitimi,
  • İSG kurul toplantılarına katılım vb. hizmetlerimiz de yer almaktadır.

Bunların yanı sıra başlığı çıkacak fakat baslıkların ayrıntısı açılmayacak .