İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

İşveren, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı iş ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak eğitilmesini sağlar.

Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji uygulanması gibi durumlar nedeniyle ortaya çıkacak risklerle ilgili eğitimler ayrıca verilir.

Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak aşağıda belirtilen düzenli aralıklarla tekrarlanır:

  •  Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa.
  •  Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa.
  •  Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa.