İşyeri Hekimi

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde İşyeri Hekiminin talimatları doğrultusunda çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak,
İşçilerin sağlık ve çalışma öykülerini İşe Giriş/Periyodik Muayene Formuna yazmak ve İşyeri Hekimi tarafından yapılan fizik muayene sırasında hekime yardımcı olmak,
İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak,
İşçilerin sağlık eğitiminde görev almak.

İşyeri hekiminden hizmet alma süresi:

  • Çok tehlikeli sınıfta çalışan başına ayda 15 dakika,
  • Tehlikeli sınıfta çalışan başına ayda 10 dakika,
  • Az tehlikeli sınıfta çalışana ayda 5 dakika,
  • 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 25 dakika hizmet almak zorundadırlar.