Özel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde İşyeri Hekiminin talimatları doğrultusunda çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak,
İşçilerin sağlık ve çalışma öykülerini İşe Giriş/Periyodik Muayene Formuna yazmak ve İşyeri Hekimi tarafından yapılan fizik muayene sırasında hekime yardımcı olmak,
İlk yardım hizmetlerinin organizasyonu ve yürütümünde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak,
İşçilerin sağlık eğitiminde görev almak.

İşyeri hekiminden hizmet alma süresi:

  • Çok tehlikeli sınıfta çalışan başına ayda 5 dakika,
  • Tehlikeli sınıfta çalışan başına ayda 10 dakika,
  • Az tehlikeli sınıfta çalışana ayda 15 dakika,
  • 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 25 dakika hizmet alma

İşveren, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı iş ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak eğitilmesini sağlar.

Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji uygulanması gibi durumlar nedeniyle ortaya çıkacak risklerle ilgili eğitimler ayrıca verilir.

Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak aşağıda belirtilen düzenli aralıklarla tekrarlanır:

  •  Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa.
  •  Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa.
  •  Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa.
bize ulaşın

Bize istediğiniz an ulaşabilir, soru ve görüşlerinizi bize rahatlıkla iletebilirsiniz.