Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

İş güvenliği uzmanları, görevlerini yaparken, işin normal akışını mümkün olduğu kadar aksatmamak ve verimli bir çalışma ortamının sağlanmasına katkıda bulunmak, işverenin ve işyerinin meslek sırları, ekonomik ve ticari durumları ile ilgili bilgileri gizli tutmakla yükümlüdürler.

İş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet sundukları işverene karşı sorumludur.

İş güvenliği uzmanı, görevlendirildiği işyerinde yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyeleri ile görevlerini yerine getirirken yapmış olduğu faaliyetler ile işyeri hekimi ile birlikte yapılan çalışmaları ve gerekli gördüğü diğer hususları onaylı deftere yazar.

İş güvenliği uzmanından hizmet alma süresi:

  • Çok tehlikeli sınıfta çalışan başına ayda 40 dakika,
  • Tehlikeli sınıfta çalışan başına ayda 20 dakika,
  • Az tehlikeli sınıfta çalışana ayda 10 dakika,
  • 10’dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalışan başına yılda en az 60 dakika hizmet almak zorundadırlar.

İşveren, çalışan fiilen çalışmaya başlamadan önce, çalışanın yapacağı iş ve işyerine özgü riskler ile korunma tedbirlerini içeren konularda öncelikli olarak eğitilmesini sağlar.

Çalışma yeri veya iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji uygulanması gibi durumlar nedeniyle ortaya çıkacak risklerle ilgili eğitimler ayrıca verilir.

Eğitimler, değişen ve ortaya çıkan yeni riskler de dikkate alınarak aşağıda belirtilen düzenli aralıklarla tekrarlanır:

  •  Çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde yılda en az bir defa.
  •  Tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde iki yılda en az bir defa.
  •  Az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde üç yılda en az bir defa.
bize ulaşın

Bize istediğiniz an ulaşabilir, soru ve görüşlerinizi bize rahatlıkla iletebilirsiniz.